TERRATZO

Chromatics

SHARE

TERRATZO MIX

WALL TILEWHITE BODYRECTIFIED
  • Inspiration | Chromatics
  • Size | 30X90 cm - 11,8"X35,4"
  • Tipology | White body
  • Use | Wall tile
  • Finish | Satin
Pieces M2 Kg Boxes/Pallet Boxes/EuroPallet M2/palet M2/europalet Kg/Pallet Kg/europalet
5 1,35 24,5 60 60 81 81 1483 1483

TERRATZO MIX

WALL TILEFLOOR TILEPORCELAINRECTIFIED
  • Inspiration | Chromatics
  • Size | 62X120 cm - 24,4"X47,2"
  • Tipology | Porcelain tile
  • Use | Multi-use
  • Finish | Satin
Pieces M2 Kg Boxes/Pallet Boxes/EuroPallet M2/palet M2/europalet Kg/Pallet Kg/europalet
2 1,49 36,06 32 32 47,68 47,68 1094 1094

Similar Collections

BARCELONA
Chromatics

CLARIO
Chromatics

CLOE
Chromatics